Nyheter från hembygden

nyhetsbrev november 2021

Klicka här för att avregistrera din adress

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

Bättre sent än aldrig...
Nyhetsbrevet kommer en dryg vecka senare än vanligt eftersom nyhetsredaktionen drabbats av en jobbig förkylning.

Förenings- och ordförandeträff i oktober
Den 19 oktober samlades representanter från 21 föreningar på en digital förenings- och ordförandeträff. Det är 17,5% av förbundets medlemsföreningar. Alla föreningar har fått minnesanteckningarna skickade till sig så att ni i efterhand kunnat se vad som avhandlats. Om någon vill få dem igen går det bar att höra av sig till kanliet på [email protected]

Under träffen blev det uppenbart att det finns en del att arbeta med vad gäller kommunikation. Ett första steg är att skicka in alla styrelseledamöters e-postadresser till kansliet så kommer de på sändlistan för nyhetsbrevet (alltså detta brev).

Stockholmstinget
Den 11 november höll Region Stockholm ett digitalt Stockholmsting. Nu finns programmet från Stockholmstinget inspelat och tillgängligt att se i efterhand. Du hittar de inspelade programpunkterna HÄR Inspelningarna går att ta del av fram till den 30 november.

Det fanns många bra inslag under dagen men allra bäst var nog inledningstalaren Johanna Koljonen. Hon börjar prata ca 24 min in i inedningsfilmen.

Sök i e-arkiv med Arkivsök
Är du hembygdsforskare och letar kulturmiljöbilder eller är du bara nyfiken på handlingar om en viss plats? Då kan du ha nytta av Riksantikvarieämbetets nya tjänst Arkivsök.

Här kan du söka fram, läsa och ladda ner eller beställa arkivhandlingar som finns i Riksantikvarieämbetets e-arkiv.

Arkivsök ska göra det enklare att söka fram till exempel fotografier, ritningar och rapporter i e-arkivet. Läs mer HÄR

Kulturarv för alla? Seminarieserie med samtal om jämställt kulturarv
Vem har tillgång till kulturarvet, vem representeras och vem väljer ut vad som ska bevaras för framtiden? Hur kan vi synliggöra och inkludera tidigare marginaliserade samhällsgrupper som nationella minoriteter, barn och unga? Hur kan vi göra kulturarvet åtkomligt för alla och vad hände efter #metoo inom det arkeologiska fältet?

Det är exempel på angelägna frågor som Riksantikvarieämbetet tar upp i seminarieserien ”Jämställt kulturarv – Demokratin 100 år” som webbsänds i fem delar mellan den 1-9 december.

I det femte och sista samtalet som handlar om kulturarv och demokrati – i dag och i morgon medverkar riksförbundets generalsekretare Jan Nordwall.

Mer information om seminarieserien, och vilka gäster som deltar, hittar du HÄR

Teckning från när skolklasser i årskurs fyra och fem fick rita på temat "Demokrati 100 år". Foto: Årskurs 5, Uppsala Musikklasser (CC0)

Arbetets museum och ArbetSams kurskalender för 2022
Ni ha väl inte missat att ni som hembygdsförening har möjlighet att delta i dessa kurser. I början av nästa år är det mest digitala kurser i museiämnen, senare under våren blir det praktiska kurser. Läs mer om kurerna och hur du anmäler dig HÄR

Satsning uppmärksammas av tidningen Skärgården
I början av november skrev tidningen Skärgården om förbundets satsning på Kulturarvet som besöksmål, här finns artikeln Vi är ju inte bortskämda med publicitet så det känns roligt!

Nu är det också klart att Region Stockholm stöttar projektet ekonomiskt, och den 24 november drar de processledda utbildningsdagarna igång för de sju föreningar som anmält sitt intresse.

Renoveringsraseriet får priset Bevare mig väl - pris för årets kulturvårdsgärning​Bevare mig väl är ett kulturvårdspris som instiftades 2017 av Nordiska Konservatorsförbundet Sverige. Priset är det enda i sitt slag och syftet är att uppmärksamma framstående insatser inom kulturvården och stärka intresset för bevarande. Den som är intresserad av att läsa om Renoveringsraseriet hittar en artikel i Ledungen nr 2-3:2021, finns att läsa HÄR Stort grattis till Renoveringsraseriet!

20 miljoner extra i stöd till ideella kulturarvsaktörer
Riksantikvarieämbetet har fördelat krisstöd till ideella verksamheter inom kulturarvsområdet. Pandemin har medfört negativa konsekvenser för ideella kulturarvsaktörer och syftet med stödet är att mildra de ekonomiska konsekvenserna och stimulera framtida verksamhet.

I Stockholms län är det 13 föreningar som fått stöd av totalt 365 föreningar och stiftelser över hela landet. Alla som har uppfyllt de grundläggande förutsättningarna har beviljats bidrag.

Bidragsnivån för respektive mottagare är baserad på vilka intäkter man har haft under ett normalår. Varje sökande har fått sju procent av sina intäkter under 2019. Alla som har tappat mer än tio procent av intäkterna har dessutom fått ytterligare cirka sju procent av intäktsbortfallet under 2020 jämfört med 2019. En lista över alla organisationer som beviljats krisstöd finns HÄR. Listan är sorterad utifrån län.

Tipsa
Vi vill naturligtvis att så många som möjligt av våra medlemmar ska veta vad som är på gång inom förbundet. Så informera gärna dina föreningskollegor om att nyhetsbrevet finns och be dem anmäla sig till [email protected]

Facebook Instagram
 
Skickat med Paloma - Nyhetsbrev
Do not click this link